ก็เราต้องการหาย นะ สิวผด

คือว่าการที่สิวงอ่างหนึ่งจะชึ่นมาได้จะต้องมีหลายอย่างครับเอาง่าย ๆเลยผมเองก็ต้องการมากกว่าคือว่าต้องการให้สิวหายมากกว่า ไม่ว่าคุณเองนะต้องการมากกว่าผมเองไหม ผมเองก็ต้อง การเดิรนทางมากกว่าที่คิดว่าหละ อิอิ มาตามน่าอ่านมากกว่าที่ว่าหละ อิอิ สิวผด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>