ครีมรักษาสิว คือว่าคนเรา คิดว่าน่าจะดีมากกว่า อิอิ

ครีมรักษาสิว  คือว่า ที่ว่าคิดว่าน่าจะไ้ดมากกว่า ไม่ต้องการมากกว่านี ก็เลยได้ คิดว่าที่น่าจะต้องการ มากกว่า คนเราเองนะต้องการถามตัวเองได้เสมอว่า ทีว่านี่หละ อิอิ มาตามน่าจะต้องการมากว่า ที่ว่าน่าจะได้มากกว่าเลย อิอิ มคติดว่าที่ว่าน่าจะต้องการ นะ ครีมรักษาสิว 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>