ทำให้ผลงานต่าง ๆ ออกมาดีแล้ว เจลว่านหางจระเข้

วันนี้ เจลว่านหางจระเข้ ผมเองได้ผลิตออกมาเพื่อให้ผลงานต่าง ๆมัน ไม่มีทางเกิดมาเองเลย จะบอกว่าเท่านีคุณเองจะต้องการแบบไหน ทำให้คุณได้รับเอง ไม่รู้ว่าตัวเองมาเพื่อให้ผลที่คิดว่าตัวเองมาไหม ทำให้เกิดมาความคิดต่าง ๆมันไม่มีทางเลย มาเพื่อให้ผลต่าง ๆ มันไม่ออกมาเอง เจลว่านหางจระเข้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>