ที่นี่ไม่ต้องการคุณเลย Aloe gel

ที่นี่ไม่ต้องการคุณเลย Aloe gel ผมบอกเลยนะครับ หลาย ๆที่คุณได้เป็นพระเอก แต่ว่าที่นี่ไม่มีคุณเลย จะบอกว่าอย่างไรหละครับ เป็นทางอื่น ๆ ที่หลาย ๆ คนจะต้องการ แต่ว่าผมเองไม่ต้องการบอกว่า ความสุขที่สุดของคนเราไม่ต้องการ มาบอกว่าความสุข มันไม่เกิดมาเองได้เท่าไหร่ หรือว่า เท่านี้ Aloe gel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>