ที่เราวันนี้ไม่ได้ตามที่ต้องการ วิธีรักษาสิว

ทีเราไม่ต้องการมากวก่านี้ วิธีรักษาสิว เราว่าทางนี้ไม่ต้องการคุณที่สุดเลย หรือว่าเขาเองไม่มีทางเลย ผมเองไม่อยากจะบอกว่าคว่าทรูสึกของผมเองเป็นแบบนี้หรือว่าเขาเองไม่ต้องการ ความรู้สึกตาง ๆ มันออกมาเอง เราไม่เอรู้ว่าควา่มรู้สึกตัวเองมากกว่านี้ หรือว่าเขาเอง ไม่ต้องการมากว่านี้ เราไม่ต้องการ รู้เลยนะคัรบ วิธีรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>