ผมเองได้แต่คิดว่าเราจะต้องทำให้ได้ ครีมรักษาสิว

ผมเองไดปต่คิดว่าเราจะต้องทำให้ได้อย่างไรก็ตามอย่างนี้ผมจะต้องผ่านวันนี้ให้ได้ วันทีเ่ราิคดว่าเราจะไม่น่าจผ่านอะรไเลย มัน ไม่น่าจะผ่านมาได้เท่านี้เลยอิอิ คนเรานะครับ จะต้องเรียนรู้ว่าเราจะต้องการอะไรมกากว่านี้ไหม หรือว่า คนเรานะครับ อยากจะให้ถามหลาย ๆ คนว่าต้องการอะไรไหม ครีมรักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>