ผิดหวังมากกว่านะ สิวอุดตัน

ผมผิดหวังมากกว่านี้ นะครับ คือว่าคำว่าผิดหวังจริๆง นะครับ มันเกิดได้ที่ว่าเราจะต้องการเงินทองตาง ๆ ไม่ต้องการมากว่านี้ผมองไมทคิดว่คิดว่าจะเดินทางมาไกลมากมายกว่า่นี้ มันทำให้ผมเองได้คิดว่าจะต้องแบบไหนมากก่านะครับ สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>