สั่้งของไปประมาณ 3 วันเพ่ือ รักษาสิว

สัง่ของไปจริง ๆ ประมาณ 3 วันได้ เพื่อให้ของมาถึงประมาณที่่ต้องการคุณละต้องการให้ของมาประมาณวันไหนบอกผมได้เลย ผมเองจะบอกเพื่อน ๆ ให้เตรียมตัวเพื่อผ้องกันจริง ๆ นะครับ ทางนี้ก็ต้องการป้องกันตัวเองเสมอ ๆ ว่าตัวเองจะต้องการให้ของมาประมาณวันไหน รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>