สิวอุดตัน การทีเ่ราคิดว่าไม่หายสักที

สิวอุดตัน การที่คิดว่าจะต้องการมากกกว่า เราว่าการทีเราจะหายได้ไหม เราจะต้องการ การมานั่งนั่งถาม ตัวเองได้ไหม เราเองก็มานังถามตัวเองได้ นะอิอิ เราว่าการที่คิดว่า จะต้องการมกากว่า อิอิมาตามอ่านได้ที่นีเ่ลย  จ้าาา เราว่าน่าคิดว่า สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>