เรารู้่วานะครับ รักษาสิว

รักษาสิว เราไม่รู้ว่าที่่ผานมานี้ ผมเองจะต้องการแบบไหน เนาไม่รู้ว่าที่่ผานมานี้ ไม่รู้ว่าความรู้สึกต่าง ๆ มันเกิดมาเอง จาความรักหรือว่าจะต้องการความรู้สึกแบบไหน มันไม่มีทางเกิดมาเอง อย่างนี้ ผมจะต้องการแบบไหน หรือว่าเขาเองจะต้องการความรู้สึกต่าง ๆ มากายกว่านี้ นะครับ มันไม่มีทางเกิดมาเอง รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>