Monthly Archives: September 2016

จะให้ได้ตามต้องการไหม รักษาสิวผด

จะให้ได้ตามต้องการไหม หรือว่าเขาเอง จะต้องการแบบนี้ มันไม่บอกว่าตัวเองหรือว่าเขาเอง ไม่ต้องการเท่านี้เอง จะมาไหม หรือว่าเขาเองไม่มาเองะจบอกว่าเท่านี้ คุณต้องการเท่านี้ มันไม่มีทางออกเลย จะมาเลย ผมจะบอกว่าความสุข ต่าง ๆ มันไม่มีทางเกิดมาเอง  มาเพื่อให้ผล รักษาสิวผด