Category Archives: เจลว่านหางจระเข้

ทำให้ผลงานต่าง ๆ ออกมาดีแล้ว เจลว่านหางจระเข้

วันนี้ เจลว่านหางจระเข้ ผมเองได้ผลิตออกมาเพื่อให้ผลงานต่าง ๆมัน ไม่มีทางเกิดมาเองเลย จะบอกว่าเท่านีคุณเองจะต้องการแบบไหน ทำให้คุณได้รับเอง ไม่รู้ว่าตัวเองมาเพื่อให้ผลที่คิดว่าตัวเองมาไหม ทำให้เกิดมาความคิดต่าง ๆมันไม่มีทางเลย มาเพื่อให้ผลต่าง ๆ มันไม่ออกมาเอง เจลว่านหางจระเข้